Kurumsal

YFH Proje ve Danışmanlık, Mühendislik, Tarım ve Hayvancılık, Makine ithalat ve İhracat Anonim Şirketi

YFH Proje ve Danışmanlık, Mühendislik, Tarım ve Hayvancılık, Makine ithalat ve İhracat Anonim Şirketi 2006 Yılında “Dersim’de Göç Ve İşsizliği Önlemek İktisadi Kalkınma Sağlamak” amacıyla kurulmuş ve uzun yıllar kar amacı gütmeyen kurumların projelerini ücretsiz veya kar amacı gütmeden hazırlamış, kar amacı güden kurumlarda ise belli bir ücret alarak faaliyetlerini sürdürmüş bir firmadır. Firma başta İzmir, Elazığ, Erzincan ve Tunceli illerinde şubeler açmış hizmet vermiş ve bu doğrultuda yüzlerce projeyi hazırlayarak yönetmiştir. Firmamız bu güne kadar KOBİ’lerin STK’ların ve Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, MFİB, Birleşmiş Milletler ve diğer ulusal veya uluslararası kuruluşların sağladığı fonlara ulaşması noktasında araştırma, danışmanlık ve projelendirme hizmeti vermiştir.
 
Şirketimiz 2014-2015 yıllarında Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde 5.166 m2’lik bir arsa ve 2.100 m2 kapalı alanda son derece modern standartlarda Suma & Munzur Yöresel Et ve Et Ürünleri Tesisi’ni kurmuş ve 2016 yılı Şubat ayı sonu itibariyle de üretime başlamıştır. Büyük uğraş ve çaba ile gerçekleştirdiğimiz bu tesis ve üretimdeki temel amacımız en başta;
 

1- Toplum ve çevre sağlığını korumak ve yöresel kaliteli ürünler üretmek,

2- Üretimi yerele yaymak (Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesi)

3- Üretimi topluma mal etmek ( İstihdam; Ortaklık Kültürü ve Toplumsal Faydanın oluşturulması)

4- Mümkün olduğunca aracıları ortadan kaldırarak halka doğrudan satışı yapmak ve kaliteden taviz vermeden daha uygun fiyat politikası uygulamak,

5- Kaliteyi artırmak ve markalaşmak,

 
Dersim veya Munzur bölgesi, geleneksel ev işi kavurmayı saymazsak et ürünleri konusunda fazla deneyime sahip değildir. Dolayısıyla “yöresellik” kavramı yetersiz kalabilir. Ancak, Munzur yaylaları bitki örtüsü açısından dünyanın en zengin alanlarından biridir. Özellikle kekik bölgede üretilen eti çok kaliteli yapmaktadır. Tesisin en temel hammaddesi olan et, mümkün olduğunca yöreden temin edilmektedir. Zamanla” Sözleşmeli Hayvan Yetiricilik Projesiyle ( şu anda iki sözleşmeli çiftçimiz var) bütün hammaddeyi Dersim de temin edecek bir alt yapıya ulaşmayı planlamaktayız,
 
Suma & Munzur Yöresel Et ve Et Ürünleri Tesisi son derece modern AB standartlarında yapılmıştır.  Şu bilinmelidir ki, Suma & Munzur Yöresel Et ve Et Ürünlerinde asla insan ve toplum sağlığına zararlı maddeler olmayacaktır. Baştan itibaren yaptığımız işi toplum, çevre ve etik değerleri koruyarak geliştireceğiz ve mümkün olduğunca uygun fiyatlara tüketime sunacağız. 
 
Yine yoksullukla mücadele, göç, işsizlik, çevre konularına karşı duyarsız kalmayacağız. Çalışanların başta çalışma koşulları ve sosyal güvenceleri başta olmak üzere her türlü sosyal ve ekonomik haklarına sonuna kadar saygı duyacağız ve bunu her geçen gün daha da geliştireceğiz.  
 
İlerleyen aylar ve yıllarda üretimde standartlaşmayı yakalamak için kendi çiftliklerimizi kuracağız ve Dersim yöresinde sözleşmeli çiftçilik modelini geliştireceğiz. Böylece Dersim’de köylere geri dönüşün önünü bir nebze de olsa açacağız ve üretimin gelişmesine katkı sunacağız.